Wat is de betekenis van iemand in zijn achilleshiel treffen?

1977
2021-04-20
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate

iemand in zijn achilleshiel treffen

Met iemands achilleshiel wordt een zwakke plek in zijn karakter of opvattingen aangeduid; meer in het algemeen wordt de zegswijze ook toegepast op een lacune in een betoog of in een systeem. De naam Achilles verwijst naar de klassieke oudheid: Achilles, een heldenfiguur uit de Griekse mythologie, was de dapperste en schoonste der strijders die onde...

Lees verder