Wat is de betekenis van Iemand iets niet aanzeggen?

2024-06-17
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Iemand iets niet aanzeggen

het, op zijn uiterlijk afgaande, niet van hem vermoeden. Eigenlijk betekent iemand iets aanzeggen het door te zeggen aan of op hem doen kleven. Enen iet aenseggen betekende in de middeleeuwen dan ook: iemand van iets beschuldigen, iemand iets ten laste leggen, aanwrijven, aantijgen. Evenzo iemand iets niet aanzien (sinds de 17de e. bekend). Hd. man...

2024-06-17
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

Iemand iets niet aanzeggen

D.i. iets niet van hem zeggen, niet van hem vermoeden. Eigenlijk beteekent iemand iets aanzeggen: ‘iets, door het te zeggen, aan of op iemand doen kleven’. Enen iet aenseggen beteekende in de middeleeuwen iemand van iets beschuldigen, iemand iets te laste leggen, aanwrijven, aantijgen; Kil. imputare. V...

2024-06-17
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

Iemand iets niet aanzeggen

het, op zijn uiterlijk afgaande, niet van hem vermoeden. Eigenlijk betekent iemand iets aanzeggen het door te zeggen aan of op hem doen kleven. Enen iet aenseggen betekende in de middeleeuwen dan ook: iemand van iets beschuldigen, iemand iets ten laste leggen, aanwrijven, aantijgen. Evenzo iemand iets niet aanzien (sinds de 17de e. bekend). Hd. man...