Wat is de betekenis van Iemand de wacht aanzeggen?

2024-06-17
Lexicon Nederlandstalige gezegden

Wikiquote (2020)

Iemand de wacht aanzeggen

een laatste waarschuwing geven

2024-06-17
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Iemand de wacht aanzeggen

eig. hem mededelen dat het zijn beurt is de wacht te betrekken; in fig. zin: hem iets op het hart drukken, hem ernstig (voor de laatste maal) waarschuwen, hem onder bedreigingen aan zijn plicht herinneren. Sinds de 19de e. bekend. Fri. immen de wacht oansizze, flink op zijn plaats zetten; zeggen waar hij zich aan te houden heeft; evenzo in het Gron...

2024-06-17
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

Iemand de wacht aanzeggen

In eig. zin iemand mededeelen, dat het zijne beurt is de wacht te betrekken [i](Ndl. Wdb.[/i] I, 494); in fig. zin: iemand iets op het hart, op 't gemoed drukken, hem ernstig waarschuwen dat hij zich moet wachten, op zijn hoede zijn moet; vgl. Harreb. II, 432; Hoeufft, 670; Molema, 463: Iemand de wacht aanzeggen, onder bedreigingen hem...

2024-06-17
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett