Wat is de betekenis van Iemand de handschoen toewerpen?

2020
2023-01-30
Wikiquote

Nederlandstalige gezegden

Iemand de handschoen toewerpen

iemand ergens toe uitdagen of met iemand de strijd willen aangaan

1977
2023-01-30
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Iemand de handschoen toewerpen

hem uitdagen. De uitdr., die in deze vorm niet oud is, doelt op het middeleeuwse gebruik dat de ene ridder de andere de handschoen voor de voeten wierp ten teken dat hij hem tot de strijd uitdaagde; raapte de uitgedaagde die op, dan gaf hij hiermee te kennen dat hij de uitdaging aannam en dus genegen was tot de strijd. Vandaar de eerder (beg. 17de...

Lees verder
1902
2023-01-30
Stoet

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

Iemand de handschoen toewerpen

hem uitdagen. De uitdr., die in deze vorm niet oud is, doelt op het middeleeuwse gebruik dat de ene ridder de andere de handschoen voor de voeten wierp ten teken dat hij hem tot de strijd uitdaagde; raapte de uitgedaagde die op, dan gaf hij hiermee te kennen dat hij de uitdaging aannam en dus genegen was tot de strijd. Vandaar de eerder (beg. 17de...

Lees verder