Wat is de betekenis van Iemand aan het lijntje houden?

1925
2022-01-21
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Iemand aan het lijntje houden

D.w.z. iemand vasthouden, niet loslaten, iemand door gedurig uitstellen misleiden, mnl. enen lopende houden; iemand aan (of op) het sleeptouw houden, of, zooals Vondel zegt in de Leeuwendalers, vs. 1308; Iemand aan hetlange touwhouden; 17de eeuw: iemand ophouden; 18de eeuw: iemand in t lange pak laten lo...

Lees verder