Wat is de betekenis van idiopathisch?

2023-03-31
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

idiopathisch

Het woord "idiopathisch" wordt gebruikt om te verwijzen naar een ziekte, aandoening of symptoom waarvan de oorzaak onbekend is of niet kan worden verklaard door een specifieke onderliggende aandoening. Het kan ook worden gebruikt om te verwijzen naar een aandoening die spontaan lijkt te ontstaan, zonder duidelijke oorzaak. Bijvoorbeeld: i...

Lees verder
2023-03-31
Orthodontisch woordenboek

Dr. H.J. Remmelink (2022)

Idiopathisch

Door een onbekende oorzaak.

2023-03-31
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

idiopathisch

idiopathisch - Bijvoeglijk naamwoord 1. (medisch) van onbekende oorzaak

Lees verder
2023-03-31
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Idiopathisch

onafhankelijk (van ziekte).

2023-03-31
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Idiopathisch

onafhankelijk van andere ziekten ontstaan

2023-03-31
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Idiopathisch

een ziekte op zichzelf zijnde en niet het gevolg van iets anders, zonder (bekende) oorzaak, essentieel, zie aldaar onder 2.

2023-03-31
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Idiopathisch

(<Gr.), bn., (geneesk.) als oorspronkelijke, op zichzelf staande aandoening bestaand, niet het gevolg zijnde van andere aandoeningen.

2023-03-31
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

idiopathisch

zelfstandig, onafhankelijk v. e. andere ziekte.

2023-03-31
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Idiopathisch

noemt men die ziekten, die a.h.w. vanzelf, zonder duidelijke oorzaken, ontstaan.

2023-03-31
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

idiopathisch

bn.: idiopathische ziekten, primaire ziekten, uit de eigenlijke (Gr. idios = bijzonder, eigen) ziekte ontstaande, tegenstelling met secundaire ziekten, als gevolg van andere ziekten voorkomend.

2023-03-31
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

idiopathisch

→ idiopatisch.

2023-03-31
Polulaire Geneeskundige Encyclopaedie

Dr. Ch. Bles (1929)

Idiopathisch

noemt men een ziekte, die op zich zelf staat en niet het gevolg is van een andere.

2023-03-31
Pinkhof geneeskundig woordenboek

Herman Pinkhof (1923)

Idiopathisch

(πάθός, aandoening), aanduiding van ziekten, die, onafhankelijk van andere ziekten, primair (protopathisch) ontstaan; tegenstelling: secundair, deuteropathisch; syn. essentieel.

2023-03-31
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof (1923)

Idiopathisch

aanduiding van ziekten, die, onafhankelijk van andere ziekten, primair (protopathisch) ontstaan; tegenstelling: secundair, deuteropathisch; syn. essentieel.

2023-03-31
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

idiopathisch

bn., (ook: essentieel), gezegd van ziektetoestanden waarvan men de oorzakelijke factoren niet kent. (e) Idiopathische ziekten kan men slechts symptomatisch behandelen. Men spreekt b.v. van idiopathische hoge bloeddruk wanneer men die niet als symptoom van een grondlij den (i.c. nierziekte) kan interpreteren. De termen idiopathisch en essentieel wor...

Lees verder
2023-03-31
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Idiopathisch

wordt gezegd van ziekteverschijnselen der ziekte zelf, daaraan eigen (bijv. onpasselijkheid bij onmatigheid).

2023-03-31
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Idiopathisch

Idiopathisch noemt men zoodanige ziekteverschijnselen, welke onmiddellijk uit de oorzaak der ziekte voortvloeijen; zij staan dus tegenover de sympatische. Wanneer overlading der maag zich door braking en hoofdpijn openbaart, dan is het eerste een idiopatisch en het tweede een sympatisch verschijnsel. Het omgekeerde heeft plaats bij hersenschudding....

Lees verder