2020-02-29

Iconenschilder

Iconenschilder waren meestal monniken –zeker in de middeleeuwen -, maar dit was geen vereiste. Iconen zijn belangrijk in de liturgie, daarom werd van de schilder allereerst geëist dat hij een ijverig dienaar van de kerk was. Voor monniken was het schilderen van een icoon een liturgische handeling. Het Holenklooster te Kiev beschrijft dat ritueel: ‘Men gaf hem gewijd water en heilige relikwieën, opdat hij, nadat hij beiden met de verven had gemengd, de heilige iconen zou schilderen. En hij...

2020-02-29

iconenschilder

kunstschilder die zich gespecialiseerd heeft in het schilderen van iconen, voor zijn beroep of uit liefhebberij