Wat is de betekenis van Ibn?

2023-06-02
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon (2003)

Ibn

Zie: BIN.

Direct toegang tot alle 13 resultaten over Ibn?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-02
Encyclopedie van het hedendaagse Friesland

Gerben Abma (1976)

IBN

zie Noordelijke Ontwikkelings-Maatschappij.

2023-06-02
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Ibn

in Arab. eigennamen: zoon

2023-06-02
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Ibn

Arabisch woord voor „zoon”, dat veel voorkomt in de Mohammedaans-Arabische naamgeving.

2023-06-02
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

ibn

m. (Arab.) zoon.

2023-06-02
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Ibn

het Arabische woord voor „zoon”, dat veel voorkomt in de Mohammedaans-Arabische naamgeving, waar de eigennaam veelal door de naam van de vader gevolgd werd, bijv. al-Hasan ibn Ali. Vaak bracht dan het gebruik mede, dat een persoon bij afkorting alleen met het Ibn aanvangende gedeelte van zijn naam genoemd werd. Soms werd de naam met Ibn...

Lees verder
2023-06-02
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Ibn

Ebn (Arab. = zoon), komt veel voor in Arab. eigennamen.

2023-06-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Ibn

[Ar.] zoon.

2023-06-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Ibn

[Arab., zoon], gevolgd door de naam van vader of voorvader, in de Arabische wereld een familienaam. In enkele Arabische dialecten is het tot bin geworden. In het Moorse Spanje was de uitspraak aben, zoals blijkt uit de naamsvorm, die aan bekende Spaans-islamitische geleerden in Europa gegeven werd, b.v. Aben Rasjd (verbasterd tot Averroës, kla...

Lees verder
2023-06-02
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Ibn

Ibn - (minder goed Ebn) (Arab.), zoon.

2023-06-02
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Ibn

arab., ook Ebn, zooveel als Ben, zoon.

2023-06-02
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Ibn

Ibn is een Arabisch woord, hetwelk zoon beteekent. Van de merkwaardige mannen, wier naam met Ibn begint, noemen wij: Ibn-Arabsjah (Achmed), een Arabisch schrijver. Hij overleed te Damascus in 1450 en schreef eene geschiedenis van Timoer (in het Latijn vertaald door Manger en gedrukt te Leeuwarden in 1767—1772), eene verzameling van fabels enz. Ibn...

Lees verder
2023-06-02
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Ibn

hetzelfde woord als aben, ebn of ben, dat •zoon” beteekent, is bet aanvangswoord in den naam van een aantal arabische personen. De meest bekenden volgen hieronder.