Wat is de betekenis van Ibis?

2023-06-02
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Ibis

De ibis is een ooievaarachtige vogel waaraan in het Oude Egypte een grote symbolische betekenis, hibi genaamd, werd toegekend. Ook nu nog wordt hij als heilige ibis aangeduid. De vogel heeft ongeveer een lengte van 75 centimeter. Zijn verenkleed is wit en de kop en staartveren zijn zwart. De snavel is sikkelvormig en doet denken aan de maansikkel....

Lees verder

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Ibis?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-02
Woordenboek van eigentijds Nederlands

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

ibis

watervogel met gebogen snavel. watervogel uit de familie van de roeipotigen met een lange, omlaaggebogen snavel. Vooral ter aanduiding van de soort of de familie. Voorbeelden: De ibis speelde een belangrijke rol in de religieuze beleving. De Standaard, 1996 Visetende vogels zoals de koet, aalscholver en ibis staan bove...

Lees verder
2023-06-02
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

ibis

ibis - Zelfstandignaamwoord 1. (vogels) een vogel met een lange gebogen snavel behorend tot de familie Threskiornithidae Een ibis heeft een lange, smalle en gekromde snavel.

Lees verder
2023-06-02
Verklarend en etymologisch woordenboek van de Nederlandse vogelnamen

Klaas J. Eigenhuis (2004)

Ibis

Oudere N benaming voor de Zwarte Ibis ← [Schlegel 1858; NAE 1958]. Bij Schlegel 1852 luidt de naam: "De gewone ibis." De soort werd in de lijst opgenomen op grond van "Twee voorwerpen dezer soort werden, nagenoeg tien jaren geleden, bij Loenen geschoten" (p.91). Ibis is ook de algemene N naam voor alle leden van de Ibisfami...

Lees verder
2023-06-02
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Ibis

steltloper; heilige vogel der Egyptenaren

2023-06-02
Prisma van de symbolen

Hans Biedermann (1992)

ibis

(threskiornis aethiopica), in het oude Egypte een vogel met grote symbolische betekenis, ‘hibi’ genaamd, en ook nu nog als ‘heilige ibis’ aangeduid. De vogel, met een lengte van ca. 75 cm, wroet met zijn sikkelvormige snavel in drassige grond en lijkt voortdurend rond te scharrelen.

2023-06-02
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Ibis

Egyptische Nijlreiger ; moerasvogel.

2023-06-02
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Ibis

ibis.

2023-06-02
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Ibis

ibis, nijlreiger.

2023-06-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Ibis

m. (-sen), een geslacht van vogels uit de orde der steltlopers, inz. de heilige ibis (Ibis religiosa), een door de oude Egyptenaren godsdienstig vereerde vogel; voorts de rode ibis (I. rubra).

2023-06-02
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Ĭbis

gen. ibis en ibĭdis, acc. ibim, f. ibis, een watervogel, de heilige vogel van Isis.

2023-06-02
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Ibis

vogel uit de orde der Ooievaarvogels*, kleine, krachtig gebouwde vogels; hoge, slanke poten. Leven in moerassige streken langs zee- en rivierkusten. Gewone I. (Plegadis falcinellus) in Europa in de Donaulanden, Rusland, Z.-Polen, soms Frankrijk, Spanje, enkele maal in Nederland. Beroemdste soort heilige I. (I. aethiopica) heet in Egypte Aboe-Hannes...

Lees verder
2023-06-02
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

ibis

Nijlreiger (in oud-Egypte heilig).

2023-06-02
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

ibis

m. ibissen; reigerachtige vogel; de nijlreiger, in oud-Egypte afgodisch vereerd; Lat. plegadis f. falcinellus.

Lees verder
2023-06-02
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

ibis

m. Nijlreiger, door Egyptenaren als godheid vereerd.

2023-06-02
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Ibis

aan den ooievaar verwante vogel, in moerassen en bosselien. Bij de oude Egyptenaren was de ibis heilig. Hij houdt zich op aan den Nijl, vooral in Nubië. De roode ibis bewoont Midden- en Zuid-Amerika.

Lees verder
2023-06-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

ibis

('i:bis) m. (-sen) [Gr.] witte reigerachtige waadvogel met zwarte kop en hals, zwarte voeten en vleugeluiteinden, en die in Noord-Afrika en Soedan leeft (Ibis aethiopica) : de werd door de Egyptenaren als heilig vereerd.

2023-06-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

ibis

m. (-sen), Threskiornis aethiopica, een vogel uit de familie ➝ibissen. (e) De ibis was een heilige vogel bij de oude Egyptenaren, verbonden met de god van de wijsheid en van het schrift, Thot. In de heilige stad van Thot, Hermopolis, en bij Sakkara zijn in onderaardse begraafplaatsen vele mummies van ibissen gevonden. Men eerde de god door zijn hei...

Lees verder
2023-06-02
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Ibis

Ibis - een vogelgeslacht, behoorende tot de familie der Ibidinae: krachtige vogels met middelmatig langen hals, kleinen kop en langen, sikkelvormig naar beneden gekromden snavel; zij bewonen vooral de warme luchtstreken, in wouden en moerassen; nestelen in boomen, voeden zich met visch en andere waterdieren. De gewone ibis, Plegadis falcinellus, ko...

Lees verder
2023-06-02
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

ibis

ibis - m., Egyptische Nijlreiger; moerasvogel.