Wat is de betekenis van Humphrey?

2024-05-28
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Humphrey

Zie Humfried

2024-05-28
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Humphrey

m -> Humfried (Eng.) hun- in persoonsnamen betekent dit element ‘bruin, donker, zwart' of 'dierejong, jonge beer’; het wordt ook wel in verband gebracht met de volksnaam der Hunnen. Vgl. Oudhoogduits hûn 'bruin, donker’, Middelhoogduits en Oudsaksisch hûn. Of Oudhoogduits Hûn, Hüni, Middelh...

2024-05-28
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Humphrey

Humphrey - hertog van Gloucester, zoon van Hendrik IV van Engeland, voerde na den dood van zijn broer Hendrik II (1422) ’t bewind over Engeland voor diens zoon Hendrik VI, waarbij hij echter genoodzaakt was ’t medebestuur van den Privy Council en ’t Parlement te erkennen. In ’t huwelijk getreden met Jacoba van Holland en Henegouwen viel hij in 1424...

2024-05-28
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Humphrey

hertog van Gloucester, tweede gemaal van Jacoba van Beieren. Zie GLOUCESTER.