2019-11-22

Hulst

Bij de Germaanse volkeren was hulst de lievelingsplant der goden, omdat die zelfs bij de hevigste hagelbui geen schade leed (Latijn Ilex aquifalium). Een symbool van onkwetsbaarheid, een zegen (overwinning) op de dood. In de donkerste dagen van het jaar rond 21 december, werd dan ook hulst aan de huizen gehangen om de woning onder bescherming van de goden te plaatsen. De oude symboliek rondom hulst is, zoals zoveel oude gebruiken, door de katholieke kerk overgenomen.

2019-11-22

Hulst

Hulst, Frans van der, Zuidnederlands jurist, *circa 1465, +6.12.1530 Brussel. Van der Hulst werd in 1505 buitengewoon raadslid in de → Raad van Brabant en in 1508 gewoon raadslid. In 1522 werd hij door → Karel V aangesteld als hoofd van de wereldlijke → inquisitie en in 1523 werd hij benoemd tot algemeen pauselijk inquisiteur in de Nederlanden. Wegens bruut optreden zag hij zich genoodzaakt de Nederlanden te ontvluchten. In 1524 werd Van der Hulst wegens valsheid in geschrifte uit zijn amb...

2019-11-22

Hulst

Stad, ontstaan op een kunstmatig opgehoogde dekzandrug in een krekengebied. In de 11de eeuw kwam ter plaatse van de latere Grote Markt de kern van de nederzetting ‘Hulust’ tot ontwikkeling, waaraan Philips van den Elzas, graaf van Vlaanderen, in 1180 stadsrechten en tolvrijheid voor Vlaanderen verleende. In 1350 volgden meer rechten en in 1413 kreeg men toestemming voor de bouw van verdedigingswerken. Mede door de aan de noordwestzijde gelegen haven en de zoutwinning kwam Hulst in de 14de en...

2019-11-22

Hulst

Hulst - Eigennaam 1. (toponiem) stad in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen ♢ In Hulst staat een standbeeld voor Reintje de Vos. Zie ook hulst

2019-11-22

Hulst

Wie stoere vestingwerken wil zien, moet naar Hulst. Met 3,5 kilometer stadswallen en vier stadspoorten is het een van de best bewaarde vestingsteden van Nederland. Talrijke kogelgaten zijn de stille getuigen van roerige tijden. Op tal van plaatsen kom je ook de middeleeuwse schelm Reinaert de Vos tegen. Niet in levenden lijve natuurlijk, maar als uithangbord en monument (bij de Gentse Poort). De slimme vos is de hoofdfiguur in een van de beroemdste en vroegste verhalen uit de Nederlandse literat...

2019-11-22

hulst

hulst - zelfstandig naamwoord 1. struik met dikke, glimmende, stekelige bladeren en rode besjes ♢ in het kerststukje was hulst verwerkt Zelfstandig naamwoord: hulst de hulst

2019-11-22

Hulst

HULST, m. (-en), zekere altijd groene heester met stijve, stekelpuntige bladeren (ilex aquifolium).

2019-11-22

Hulst

Hulst (Ilex L.) is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Aquifoliaceën. Het onderscheidt zich door een meestal 4tandigen kelk, eene stervormige, 4- of 5-slippige bloemkroon, 4 of 5 meeldraden, met de kroonslippen afwisselend, 4 of 6 zittende stempels op een bovenstandigen eijerstok en eene 4- of 5-steenige steenvrucht. Van de soorten noemen wij onzen gewonen hulst (I. Aquifolium L.), een heester of boom met altijd groene, glanzige, eironde, doorgaans stekelige bladeren, witte bloem...

2019-11-22

Hulst

Hulst - zie ILEX.

2019-11-22

Hulst

Hulst - zie G. Smith.