Wat is de betekenis van Hulst?

2019
2021-09-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Hulst

Hulst - Eigennaam 1. (toponiem) stad in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen In Hulst staat een standbeeld voor Reintje de Vos. Zie ook hulst

Lees verder
2018
2021-09-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

hulst

hulst - zelfstandig naamwoord 1. struik met dikke, glimmende, stekelige bladeren en rode besjes ♢ in het kerststukje was hulst verwerkt Zelfstandig naamwoord: hulst de hulst

Lees verder
2003
2021-09-20
Snoei

Snoei encyclopedie

Hulst

Ilex aquifolium: In de rij van bladhoudende haagplanten hoort zeker ook de hulst thuis. Het is een van de weinige planten die ook in diepe schaduw goed groeit, zelfs onder bomen waar bijna geen andere planten gedijen. Omdat het een stekelige plant is, wordt hulst vaak gebruikt als ondoordringbare haag. Hulststruiken kunnen tot 10 meter hoog worden,...

Lees verder
2003
2021-09-20
Monumenten in Zeeland

Encyclopedie over monumenten in Zeeland (2010)

Hulst

Stad, ontstaan op een kunstmatig opgehoogde dekzandrug in een krekengebied. In de 11de eeuw kwam ter plaatse van de latere Grote Markt de kern van de nederzetting ‘Hulust’ tot ontwikkeling, waaraan Philips van den Elzas, graaf van Vlaanderen, in 1180 stadsrechten en tolvrijheid voor Vlaanderen verleende. In 1350 volgden meer rechten en...

Lees verder
2002
2021-09-20
Aad Struijs

Auteur "Het toppunt van Nederland"

Hulst

Wie stoere vestingwerken wil zien, moet naar Hulst. Met 3,5 kilometer stadswallen en vier stadspoorten is het een van de best bewaarde vestingsteden van Nederland. Talrijke kogelgaten zijn de stille getuigen van roerige tijden. Op tal van plaatsen kom je ook de middeleeuwse schelm Reinaert de Vos tegen. Niet in levenden lijve natuurlijk, maar als u...

Lees verder
2002
2021-09-20
Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Hulst

Bij de Germaanse volkeren was hulst de lievelingsplant der goden, omdat die zelfs bij de hevigste hagelbui geen schade leed (Latijn Ilex aquifalium). Een symbool van onkwetsbaarheid, een zegen (overwinning) op de dood. In de donkerste dagen van het jaar rond 21 december, werd dan ook hulst aan de huizen gehangen om de woning onder bescherming van d...

Lees verder
1994
2021-09-20
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Hulst

Hulst, Frans van der, Zuidnederlands jurist, *circa 1465, +6.12.1530 Brussel. Van der Hulst werd in 1505 buitengewoon raadslid in de → Raad van Brabant en in 1508 gewoon raadslid. In 1522 werd hij door → Karel V aangesteld als hoofd van de wereldlijke → inquisitie en in 1523 werd hij benoemd tot algemeen pauselijk inquisiteur in de Nederlanden. Weg...

Lees verder
1985
2021-09-20
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

HULST

een van de Zesgehuchten in Noord-Brabant, vroeger behorend tot de heerlijkheid Heeze-Leende. In 1867 werd Zesgehuchten een zelfstandige parochie; voordien behoorde zij kerkelijk tot Geldrop. Bij de gemeentelijke indeling werd Zesgehuchten een zelfstandige gemeente, later bij de gemeente Geldrop gevoegd.

Lees verder
1982
2021-09-20
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

HULST

Gemeente in Oost Zeeuws-Vlaanderen; 13871 ha; 18609 inwoners (1981), van wie 9402 in de stad Hulst zelf. Tot de gemeente Hulst behoren sedert de gemeentelijke herindeling op 1 april 1970 de volgende dorpen en buurtschappen; → Absdale, Boerenmagazijn, → Clinge, Drie Hoefijzers, Duivenhoek (Duivenshoek), → Emmadorp, → Graauw, Half...

Lees verder
1981
2021-09-20
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Hulst

(17 000 inwoners), gemeente in Zeeuws-Vlaanderen, ten zuidoosten van Temeuzen, aan de Belgische grens.

1981
2021-09-20
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Hulst

Ned. gemeente in de prov. Zeeland. Reeds vóór 1000 onder de naam Hulust of Hulustrum bekend, werd 1180 door de graaf van Vlaanderen met rechten begiftigd: kreeg 1270 stadsrechten. In de 14e eeuw waren belangrijke bestaansmiddelen: zoutnering, lakenweverij en meekrapverwerking. Was een belangrijk vestingstadje. 1452 vrijwel geheel verw...

Lees verder
1969
2021-09-20
Pieter Scheen

Rode Scheen: Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950

Hulst

Hulst - zie G. Smith.

1958
2021-09-20
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

HULST

(Fr. idem). Plant. Vrij vaak in wallen en bosjes met lemige ondergrond in het Drentse district.

Lees verder
1952
2021-09-20
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Hulst

s., hulst, huls.

1950
2021-09-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Hulst

m. (-en), altijdgroene heester met stijve, stekelpuntige, glimmende bladeren, witte bloemen en rode bessen (Ilex aquifolium).

1949
2021-09-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Hulst

gemeente in Zeeuws-Vlaanderen. 189 ha, 4600 inw. Graanhandel, tricotagefabrieken.

1933
2021-09-20
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Hulst

gem. in Zeeland, 4000 inw., graanhandel; 4 kloosters.

1916
2021-09-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Hulst

Hulst - zie ILEX.

1898
2021-09-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Hulst

HULST, m. (-en), zekere altijd groene heester met stijve, stekelpuntige bladeren (ilex aquifolium).

1870
2021-09-20
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Hulst

Hulst (Ilex L.) is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Aquifoliaceën. Het onderscheidt zich door een meestal 4tandigen kelk, eene stervormige, 4- of 5-slippige bloemkroon, 4 of 5 meeldraden, met de kroonslippen afwisselend, 4 of 6 zittende stempels op een bovenstandigen eijerstok en eene 4- of 5-steenige steenvrucht. Van de soorten n...

Lees verder