Wat is de betekenis van HULPBEHOEVENDEN?

2024-07-14
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

HULPBEHOEVENDEN

De in 1952 opgerichte stichting tot huisvesting en verzorging van geestelijk H. die vooral bejaarden, die geen verpleging in een psychiatrische inrichting behoeven, in een gesticht wil verplegen, was de eerste in haar soort in Nederland. zie Bejaardenzorg. Zie: Rapport inzake huisvesting van ouden van dagen (Stichting Frl. voor Maatsch. Werk 1950).