Wat is de betekenis van Hulp aan hulpbehoevenden?

2024-07-14
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Hulp aan hulpbehoevenden

Hulp aan hulpbehoevenden - Hij die, getuige van het oogenblikkelijk levensgevaar waarin een ander verkeert, nalaat dezen die hulp te verleenen of te verschaffen die hij hem, zonder gevaar voor zich zelven of anderen redelijkerwijs te kunnen duchten, verleenen of verschaffen kan, wordt, indien de dood van den hulpbehoevende volgt, gestraft met hecht...