Wat is de betekenis van Huismerk?

2023-03-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

huismerk

huismerk - Zelfstandignaamwoord 1. (handel) een merk van producten dat in opdracht van een detaillist wordt geproduceerd onder een eigen merk. Het huismerk van de supermarkt is goedkoper dan het A-merk. 2. (heraldiek) een teken waarmee een persoon of boerderij plus het bezit aangeduid word...

Lees verder
2023-03-30
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

huismerk

huismerk - zelfstandig naamwoord uitspraak: huis-merk 1. producten met het eigen merk van een supermarkt ♢ ik koop bij Albert Heijn altijd koffie van het huismerk Zelfstandig naamwoord: huis-merk het huismerk...

Lees verder
2023-03-30
Funerair Lexicon

H.L.Kok (2002)

Huismerk

Huismerken werden door boerengeslachten als eigendomsmerken gevoerd en hielden oorspronkelijk verband met een erf of een hoeve. Alle gebruiksvoorwerpen en werktuigen werden van het merk voorzien evenals de oren van het vee en de zwemvliezen van eenden. Het merk ging onveranderd over op de oudste zoon. Dat huismerken van vóórchristelijke oorsprong z...

Lees verder
2023-03-30
Merken begrippenlijst

Henk Huizinga (2000)

Huismerk

zie eigen merk.

2023-03-30
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

HUISMERK

zie Handmerk.

2023-03-30
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Huismerk

(volksk.) was het figuurtje, waarmee de boer zijn eigendom merkte in de tijd, dat hij nog niet schrijven kon. Het ging over op de oudste zoon; de jongeren voegden er een onderscheidingsteken aan toe.

2023-03-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Huismerk

o. (-en), ben. van eenvoudige merktekens, eert. in versch. streken als eigendoms- of onderscheidingsteken op huizen en zaken aangebracht, ook als handtekening dienend en erfelijk in de familie van de bezitter.

2023-03-30
Woordenboek voor praktische kennis

Dr. L.M. Metz (1937)

Huismerk

Merkteeken aan den gevel van een huis, een gevelsteen met het teeken, dat het huis merkt. Oorspronkelijk was het een geheimzinnig teeken ter afwering der booze geesten. Later werd het huismerk een persoonlijk merk, hetzij als handmerk, als koopmansmerk of als kunstmerk. De zegels van adellijke, zoowel als van niet adellijke geslachten waren vooral...

Lees verder
2023-03-30
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Huismerk

runenachtige teekens, die men in Duitschland en Scandinavié nog wel aantreft op huizen en voorwerpen als bewijs v. eigendomsrecht.

2023-03-30
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

huismerk

o. (-en), ben. van eenvoudige merktekens, vroeger in verscheidene streken als eigendomsof onderscheidingsteken op huizen en zaken aangebracht, ook als handtekening dienend en erfelijk in de familie van de bezitter. (e) Huismerken zijn van Oudgermaanse oorsprong; zij doen denken aan runen. De huismerken waren oorspronkelijk tekens die op vrije geboo...

Lees verder