Wat is de betekenis van Hugo Neubauer?

1933
2023-03-20
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Hugo Neubauer

Directeur van het landbouwk. proefstation te Dresden. * 2 Nov. 1868. Neubauer-methode Om de hoeveelheid voor de planten opneembare phosphorzuur en kali van den grond te bepalen benut Neubauer niet een of ander chemisch middel maar de jonge plant zelf. Hij gaat daarbij uit van de aanname, dat 100 roggekiemplanten in 18 dagen tijd aan 100 gram grond...

Lees verder