Wat is de betekenis van houtvaten?

2023-11-30
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

houtvaten

gelegen in xyleem, de dwarse tussenschotten van de tegen elkaar liggende cellen verdwijnen, zodat een doorlopende buis ontstaat. Na afzetting van houtstof sterft het cytoplasma. I.v.m. de afzetting van houtstof zijn er: ring-, spiraal-, ladder-, net- en stippelvaten. Vervoeren water en voedingszouten van de wortels af. Zijn beter watergeleidende bu...

2023-11-30
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Houtvaten

zijn fijne buizen, ontstaan uit celreeksen, waarvan de dwarswanden (geheel of ten dele) verdwijnen evenals de levende inhoud; het zijn elementen waarin opwaartse sapstroming plaats vindt (z. Vaatbundel en Transpiratie).