2019-10-23

Hotel-restaurant in Schagerbrug

‘Het Wapen van Zijpe’ (Schagerweg 30b) werd na brand in 1898 herbouwd als koffiehuis voor de weduwe A. Zander. Architect K. Bakker herbouwde toen ook de rond 1785 voor de hoofdingelanden toegevoegde koepel op de hoek met de Grote Sloot.

2019-10-23

Hotel-restaurant in Schagerbrug

'Het Wapen van Zijpe' (Schagerweg 30b) was rebuilt after a fire in 1898 as a coffeehouse for the widow A. Zander. Architect K. Bakker then also rebuilt the dome added around 1785 for the main countries on the corner with the Grote Sloot.