Wat is de betekenis van Horizontale gang?

2024-07-22
De grote encyclopedie van het antiek

Jan Durdik en anderen (1970)

Horizontale gang

zie Cilindergang.

2024-07-22
Pinkhof geneeskundig woordenboek

Herman Pinkhof (1923)

Horizontale gang

de wijze van loopen bij het osteomalacische bekken (zie ald.), waarbij de heupgewrichten dicht bij elkander staan en de lijder een draaiende beweging beurtelings op elken voet maakt om het ééne been om het andere heen te doen zwenken.

2024-07-22
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof (1923)

Horizontale gang

de wijze van lopen bij het osteomalacische bekken (zie ald.), waarbij de heupgewrichten dicht bij elkander staan en de lijder een draaiende beweging beurtelings op elke voet maakt om het éne been om het andere been te doen zwenken.