Wat is de betekenis van Horizontaal toezicht?

2017
2021-04-21
Rijksoverheid

Begrippenkader rijksinspecties

Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht is het toezicht gebaseerd op vertrouwen tussen de toezichthouder en de geïnspecteerde waarbij afspraken tussen beide partijen over de wijze waarop men met elkaar omgaat, zijn vastgelegd in een convenant. Horizontaal toezicht is in 2004 ingevoerd door de Belastingdienst. Het is een uitgesproken exponent van de benadering waarbij...

Lees verder