2019-10-20

Horeca in Muiderberg

Het pand Googweg 1 was in de 18de eeuw in gebruik als rechthuis, werd rond 1795 als hotel ingericht en kreeg na enige verbouwingen in 1881 het huidige aanzien met chaletstijl-details. Verder werd het uitgebreid met een lage dwarsvleugel met open houten galerij toen het in 1881 als tramstation voor de tramlijn Amsterdam-Muiderberg ging fungeren. Het gepleisterde eclectische pand Boschlust (Brink 25-26) kwam rond 1900 tot stand als café ‘De Echo’ ter plaatse van het afgebrande landhuis ‘Els...

2019-10-20

Horeca in Muiderberg

The building Googweg 1 was in use in the 18th century as a court house, was decorated as a hotel around 1795 and after some renovations in 1881 it got its current appearance with chalet style details. It was also extended with a low transverse wing with an open wooden gallery when in 1881 it became the tram station for the Amsterdam-Muiderberg tram line. The stuccoed eclectic building Boschlust (Brink 25-26) was established around 1900 as café 'De Echo' at the location of the burnt-down mansion...