Wat is de betekenis van Hoorns niemendalletje?

2024-06-17
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

Hoorns niemendalletje

(19e eeuw) (Zaanstreek) niets. • (G.J. Boekenoogen: De Zaansche volkstaal. 1897) • Een Hoornsch niemendalletje. Niets.-B. v. Wat heb-je voor welkomsthuis meegebrocht? Een Hoornsch niemendalletje. (Boekenoogen, De Zaansche volkstaal, 344) (Jozef Cornelissen: Nederlandsche volkshumor op stad en dorp, land en volk. 1930) • (Jan Pannek...