Wat is de betekenis van Hoon — schimp — smaad — spot?

2024-05-20
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Hoon — schimp — smaad — spot

Schimp noemt men het grieven door scherpe, bijtende woorden; spot het belachelijk maken door ongepaste scherts; hoon eene vernederende bejegening; smaad is een bejegening, die blijk geeft van verachting.

Gerelateerde zoekopdrachten