Wat is de betekenis van Hoon?

2024-04-19
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

hoon

"Hoon" verwijst naar het bespotten, belachelijk maken of uitjouwen van iets of iemand. Het is een vorm van minachting of spot die vaak gepaard gaat met sarcastische opmerkingen of lacherig gedrag.

2024-04-19
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

hoon

hoon - Zelfstandignaamwoord 1. honende uitlating hoon tegen juist die anderen. hoon - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van honen ♢ Ik hoon 2. gebiedende wijs van honen hoon! 3...

2024-04-19
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

hoon

smaad, veragting; gehoon, smaad, beledig.

2024-04-19
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Hoon

s., hún.

2024-04-19
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-04-19
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Hoon

m., 1. smadelijke, voor iemands waardigheid of eer grievende bejegening met woord of daad: een hoon die niet ongewroken kan blijven; iem. hoon aandoen; smaad en hoon; spot die tot hoon wordt; God ten hoon ; 2. (volg. N.-I. recht) laster waardoor iem. aan de algemene verachting wordt blootgesteld.

2024-04-19
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

hoon

m.; smadelijke bejegening, smaad, grievende belediging: spot en hoon.

2024-04-19
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

hoon

(ho:n) m. vernederende bejegening : iemand een aandoen; iemand ten -. Syn. schimp, smaad, spot.

Wil je toegang tot alle 13 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-19
Keur van Nederlandsche woordafleidingen

J.Pluim (1911)

Hoon

verwant met ’t Got. haunjan = vernederen, waarmee ook ’t Fr. honnir en hortte verwant is.