Wat is de betekenis van hooikoorts?

2020
2023-03-25
Begrippenlijst Natuurdiëtisten Nederland

Marijke de Waal Malefijt (2020)

Hooikoorts

Hooikoorts is een allergische reactie van de slijmvliezen van neus en ogen op stuifmeel van grassen, bomen en andere planten die voor de bestuiving afhankelijk zijn van de wind. Hooikoorts veroorzaakt niezen, jeukende of tranende ogen en ‘loopneuzen’. De klachten die gepaard gaan met hooikoorts ontstaan doordat de stuifmeelkorrels die o...

Lees verder
2019
2023-03-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

hooikoorts

hooikoorts - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) allergische ontsteking (rinitis) van de slijmvliezen veroorzaakt door stuifmeel (pollen) van planten, vaak grassen of boomsoorten Steeds meer Belgen lijden aan hooikoorts. Woordherkomst samenstelling van hooi en koorts

Lees verder
2017
2023-03-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

hooikoorts

hooikoorts - zelfstandig naamwoord uitspraak: hooi-koorts 1. allergische ontsteking van slijmvliezen van ogen, neus en ademhalingsorganen ♢ hooikoorts wordt meestal veroorzaakt door het stuifmeel van grassen en planten Zelfstandig naamwoord: h...

Lees verder
2010
2023-03-25
Dokterswoordenboek

Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt (2010)

hooikoorts

Overgevoeligheid (allergie), vooral van de neus, voor sommige natuurlijke stofdeeltjes in de lucht. Hooikoorts heeft niets met koorts te maken. Het is een allergie op stoffen in de lucht, vooral stuifmeel (pollen) van bomen, grassen of onkruid. Meeldraden van bloemen maken stuifmeel, vooral in het voorjaar (het ‘pollenseizoen’), en de wind blaast h...

Lees verder
1981
2023-03-25
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Hooikoorts

een allergische aandoening, meestal optredend door een overgevoeligheid voor het stuifmeel van grassoorten. Kenmerken zijn neusverkoudheid, oogontsteking en ademhalingsmoeilijkheden. De hooikoorts treedt op in het voorjaar en de zomer en verdwijnt bij regen. Er zijn tal van specialistische behandelingen voor, onder andere ongevoeligmaking (desensib...

Lees verder
1981
2023-03-25
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Ernst Meyer Camberg (1981).

Hooikoorts

is een overgevoeligheidsreactie tegen stuifmeel van grassen en bloemen. Treedt alleen op in mei, juni en juli, wanneer de weiden bloeien en tijdens de hooioogst. Uit zich als bindvliescatarre en verkoudheid ook bronchitis en ademnood door opzetten van het slijmvlies in de ademwegen. Behoort tot de allergische ziekten. Behandeling: fruit, vegetaris...

Lees verder
1974
2023-03-25
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

hooikoorts

overgevoeligheidsreactie van neusslijmviiezen (soms ook van keel en ogen), veroorzaakt door sommige stuifmeelsoorten; met waterige afscheiding uit neus; niezen, tranende ogen en hoofdpijn.

1954
2023-03-25
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Hooikoorts

een allergische aandoening, meestal optredend door een overgevoeligheid van het stuifmeel (pollen) van grassen; het voornaamste symptoom is een plotseling heftige catarrh en zwelling van het neusslijmvlies, soms gecombineerd met asthma.

1952
2023-03-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Hooikoorts

s., stoppelgoarre.

1950
2023-03-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Hooikoorts

v. (-en), allergische ontsteking van de slijmvliezen van ogen, neus en ademhalingswerktuigen, met koorts gepaard, bij daarvoor gevoelige personen veroorzaakt door het stuifmeel van grassen enz. als zij bloeien.

1949
2023-03-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Hooikoorts

kwaal ontstaan door een overgevoeligheid van het slijmvlies van ogen en neus voor bepaalde prikkelende stoffen, o.a. het stuifmeel van bloeiende grassen. De verschijnselen zijn: herhaaldelijk niezen, sterke afscheiding van slijm en vocht uit de neus, en tranen der ogen.

1937
2023-03-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

hooikoorts

v.; neusverkoudheid, inz. bij personen, wier neusslijmvlies bijzonder gevoelig is voor stuifmeelkorrels van grassoorten; zie allergenen.

1937
2023-03-25
Woordenboek voor praktische kennis

Dr. L.M. Metz (1937)

Hooikoorts

Een ziekte, die voor het eerst in deze eeuw bestudeerd is. Men heeft gevonden, dat zij veroorzaakt wordt door een overgevoeligheid voor het vergif, dat in stuifmeel van planten voorkomt. De aard van dat vergif is echter onbekend. Daar de grassen in het algemeen overvloedig stuifmeel geven, dat in de lucht blijft zweven, zijn het voornamelijk de stu...

Lees verder
1933
2023-03-25
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Hooikoorts

→ Allergische ziekten.

1930
2023-03-25
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

hooikoorts

v. met koorts gepaard gaande ontsteking van het slijmvlies en de luchtwegen, veroorzaakt door het stuifmeel van hooigrassen.

1922
2023-03-25
Wetenswaardig Allerlei

T. Pluim (1922)

Hooikoorts

Kort vóór het begin van den hooioogst worden sommige personen vaak aangetast door aandoeningen van de ogen, de slijmvliezen in den neus of de luchtpijpen, gepaard met koorts. Deze ziekte, die soms zeer hardnekkig is, noemt men hooikoorts; zij ontstaat door het stuifmeel van sommige grassoorten, dat zich in de genoemde slijmvliezen afzet.

1916
2023-03-25
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Hooikoorts

Hooikoorts - hooi-asthma, zomer- of herfstcatarrh, Catarrhus aestivus, een lichtkoortsige, met hardnekkige catarrh van het neusslijmvlies en van de bovenste luchtwegen gepaard gaande aandoening, die allerlei ongemakken (aanhoudend niezen, asthma, enz.) veroorzaakt en bij sommige personen regelmatig terugkeert, zoodra ze zich slechts blootstellen aa...

Lees verder
1908
2023-03-25
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Hooikoorts

hooi-asthma, zomer- of herfstcatarrh, Catarrhus aestivus, een lichtkoortsige, met hardnekkige catarrh van het neusslijmvlies en van de bovenste luchtwegen gepaard gaande aandoening, die allerlei ongemakken (aanhoudend niezen, asthma enz.) veroorzaakt en bij sommige personen regelmatig terugkeert, zoodra ze zich slechts blootstellen aan de uitwasemi...

Lees verder
1898
2023-03-25
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Hooikoorts

HOOIKOORTS, v. (-en), ontsteking in den hooitijd, van de slijmvliezen van oogen, neus en ademhalingswerktuigen, met koorts gepaard, veroorzaakt door het stuifmeel van grassen enz.