Wat is de betekenis van hoogveen?

2019
2022-06-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

hoogveen

hoogveen - Zelfstandignaamwoord 1. (plantkunde) boven de waterspiegels gevormd veen De laatste resten hoogveen van Nederland bescherm je niet door dammen te slaan en daarmee te verhinderen dat regenwater wegstroomt uit het gebied. „Daarmee gaan veel natuurwaarden verloren”, zegt ecoloog Wilco Verberk...

Lees verder
2018
2022-06-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

hoogveen

hoogveen - zelfstandig naamwoord uitspraak: hoog-veen 1. veen dat boven de waterspiegel gevormd is ♢ het afgegraven hoogveen is hier veranderd in laagveen Zelfstandig naamwoord: hoog-veen het hoogveen Tege...

Lees verder
1999
2022-06-25
Encyclopedie Groningen

Nieuwe Groninger Encyclopedie

Hoogveen

zie Veen.

1985
2022-06-25
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

HOOGVEEN

onderscheidt zich van laagveen doordat het boven de grondwaterspiegel is gevormd, onder invloed van regen etc. Het kan zich zelfstandig vormen maar ook de voortzetting zijn van laagveen. De belangrijkste bouwstof is het veenmos dat ongelimiteerd van boven verder kan groeien, terwijl het van onderen afsterft. Na het proces van hoogveenvorming raakt...

Lees verder
1984
2022-06-25
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

hoogveen

veen dat voor zijn watertoevoer vrijwel uitsluitend aangewezen is op regenwater en zich onafhankelijk van de invloedssfeer van het grondwater kan ontwikkelen. Aangezien regenwater nauwelijks nutriënten bevat, is het hoogveenmilieu zeer voedselarm. Door zure regen wordt het hoogveen thans ernstig in zijn ontwikkeling bedreigd. Hoogvenen komen v...

Lees verder
1981
2022-06-25
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Hoogveen

zie veen.

1973
2022-06-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

hoogveen

(het accent wisselt), o., 1. boven de grondwaterspiegel gevormd veen (e); 2. (-venen) streek waar dat veen ligt. (e) Hoogveen, dat m.n. bestaat uit veenmos (Sphagnum) en in staat is water vast te houden, wordt gevormd onder invloed van atmosferisch water. Omdat dit water voedselarm is, is aan het begrip ten onrechte ook een botanische inhoud gege...

Lees verder
1958
2022-06-25
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

HOOGVEEN

Veen waarvan de ondergrond ligt boven de grondwaterspiegel. Van de uitgestrekte H.en in de Fr. Wouden nog een restant bij Fochtelo. zie Veenvorming, Vervening.

Lees verder
1954
2022-06-25
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Hoogveen

Veengronden, welke hoog liggen t.o.v. het grondwater. Beter spreekt men van hoge veengronden en van hoog veen (twee woorden); het tegenovergestelde is laagveen, beter laag veen. Sinds men spreekt over de ontstaanswijze wordt met h. ook bedoeld hel in een waterarme en daardoor voedselarme omgeving voorn. uit mossen gevormde veen, z.g. oligotroof vee...

Lees verder
1952
2022-06-25
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Hoogveen

s.n., heechfean (it).

1950
2022-06-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Hoogveen

o., (aardr.) op hoge ondergrond gelegen veen; ook streek waar het ligt.

1937
2022-06-25
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

hoogveen

o. -venen; turfland, ontstaan uit heide, wollegras, veenbies en veenmos op een isolerende laag tussen ’t plantenkleed en een onderliggende grond: hoogveen afgraven.

1933
2022-06-25
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Hoogveen

→ Veen.

1916
2022-06-25
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Hoogveen

Hoogveen - op het droge, uit planten, welke weinig voedingszouten verlangen, gevormd veen.

1898
2022-06-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Hoogveen

HOOGVEEN, o. (aardr.) op hoogen ondergrond gelegen veen.