Wat is de betekenis van Hoogtepunten september 2009?

2023-09-25
Winkler Prins

Werken door de Winkler Prins Redactie

Hoogtepunten september 2009

11 September De koepel van het gemeenschapsonderwijs voert een totaalverbod in op het dragen van hoofddoeken en andere religieuze of levensbeschouwelijke symbolen. In scholen waar het totnogtoe voor moslimmeisjes wel was toegestaan om een hoofddoek te dragen, komt er een overgangsregeling voor één jaar. De koepel van het katholieke onderwijsnet voe...