2019-11-22

Hoogtepunten juli 2004

9 Juli Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag doet uitspraak inzake de bouw van de Israëlische veiligheidsafscheiding. Van de 15 rechters oordelen 14 dat de ‘muur’ in strijd is met internationaal recht en met Israëls internationale verdragsverplichtingen. De constructie moet zo snel mogelijk worden afgebroken. Palestijnen wier rechten zijn geschonden, moeten hun land en olijfboomgaarden terugkrijgen, en als dat niet meer mogelijk is, gecompenseerd worden. De uitspraak van het Hof is ni...