Wat is de betekenis van Hoogtemeting?

1981
2022-07-06
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Hoogtemeting

vaststelling van het hoogteverschil tussen twee punten. De nauwkeurigste methode is de nivelleringsmethode. Van trigonometrische hoogtemeting spreekt men als de hoogte van bergtoppen door hoekmetingen met de theodoliet èn door afstandsmetingen in de dalen berekend worden. De meting met behulp van de hoogtemeter berust op het fe...

Lees verder
1973
2022-07-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

hoogtemeting

v. (-en), de bep. van het verschil in hoogte van een punt ten opzichte van een algemeen vergelijkingsvlak, meestal het gemiddelde zeeoppervlak. (e) Hoogtemeting vindt plaats door het hoogteverschil te meten van de te bepalen punten ten opzichte van een bekend punt. Voor hoogtemeting bestaan drie methoden: →barometrische hoogtemeting, →tri...

Lees verder
1954
2022-07-06
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Hoogtemeting

De onderlinge hoogteligging van punten wordt bepaald door hun afstand t.o.v. een aangenomen horizontaal vergelijkingsvlak. Voor Ned. is dit vlak het Amsterdams Peil: N.A.P. Een horizontaal vlak op aarde is een vlak dat in alle punten loodrecht op de richting van de zwaartekracht staat. Een dgl. vlak is niet regelmatig gekromd, doch het wordt met vo...

Lees verder
1950
2022-07-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Hoogtemeting

v. (-en), het bepalen van het hoogteverschil tussen punten op aarde, inz. van zulke waarbij men geen rechtstreekse meting in toepassing kan brengen (bergen enz.).

1949
2022-07-06
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Hoogtemeting

het volgens drie methoden meten van hoogteverschillen: de barometrische H., waarvoor aanvankelijk de gewone kwikbarometer en later de metaalbarometer werd gebezigd, de trigonometrische H. (driehoeksmeting) en de waterpassing*, zijnde de nauwkeurigste der drie methoden.

1933
2022-07-06
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Hoogtemeting

teneinde het hoogteverschil te bepalen tusschen verschil!, punten op aarde, geschiedt door meting v/d luchtdruk door middel v/e barometer, die daalt naarmate men stijgt, of met behulp v/e thermometer (hypsometer), wijl het kookpunt v. water eveneens daalt naarmate men zich op grootere hoogte bevindt. Een nauwkeuriger resultaat bereikt men m/d drieh...

Lees verder
1928
2022-07-06
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Hoogtemeting

Je hebt natuurlijk wel eens een verhaal over een zeereis gelezen. Dan zal je wellicht ook uitdrukkingen zijn tegengekomen als: „de schipper maakte het middagbestek” of „de stuurman was juist bezig zon te schieten”. Je hebt uit het verhaal wel begrepen, dat de man, die „bestek maakt” of „zon schiet”, b...

Lees verder
1916
2022-07-06
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Hoogtemeting

Hoogtemeting - (Hypsometrie), het meten van hoogten boven de zee; komt neer op het meten van hoogteverschillen. — De barometrische h.m. gaat uit van het feit, dat de door een barometer aangegeven drukking der lucht afneemt, als de hoogte boven de zee toeneemt. —Bij bergbestijgingen of bij luchtvaarten neemt men voor de h.m. meest een aneroidebarome...

Lees verder