Wat is de betekenis van Hoogst persoonlijke rechten?

2023-10-03
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Hoogst persoonlijke rechten

Hoogst persoonlijke rechten - Hieronder verstaat men rechten, welke zoo nauw met den persoon van den rechthebbende samenhangen, dat overgang op een ander is uitgesloten. Hiertoe hehooren, behalve de familierechten als ouderlijke macht, recht op levensonderhoud, enz., b.v. het recht op bezoldiging of traktement.de rechten van gebruik (870 B. W.) en...