Wat is de betekenis van Hoogdruk?

2020
2021-03-01
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

hoogdruk

boekdruk. grafische techniek waarbij de af te drukken lijnen, vlakken en tekens in reliëf boven op een drukplaat of drukrol liggen en door inkt op de verhoogde delen worden overgebracht op het te bedrukken materiaal; boekdruk. Voorbeelden: Hoogdruk is de overkoepelende naam van een aantal grafische technieken. Hoogdruk kenmerkt...

Lees verder
2004
2021-03-01
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Hoogdruk

Druktechniek waarbij het gedeelte dat niet weggesneden is, wordt afgedrukt. Voorbeelden: houtsnede, linoleumsnede.

2002
2021-03-01
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

hoogdruk

Hoogdruk is een druktechniek waarbij het hogere, vrijwel vlakke gedeelte van de drukvorm het afgedrukte beeld (2) vormt; bijv. stempel, houtsnede, lino; de drukvorm is in spiegelbeeld.

1987
2021-03-01
Reclame woordenboek

Frans van Lier - 1987

Hoogdruk

(Of boekdruk.) Drukprocédé waarbij het af te drukken materiaal (tekst en illustraties) boven de drukplaat uitstijgt; de verhogingen drukken de inkt in het papier.

1978
2021-03-01
Germanismen in het Nederlands

Dr. S. Theissen

Hoogdruk

Hoogdruk wordt in 2 betekenissen gebruikt: a.als drukkersterm: ‘druk met reliëfletters’; b.bij het stoomwezen, ‘hoge druk’, vooral in samenstellingen, zoals in hoogdrukleiding, -machine. Behalve de Centrale Taalcommissie voor de Techniek (CTT), die ter vervanging van hoogdruk ‘hoogtedruk’ voorstelde (trouwen...

Lees verder
1950
2021-03-01
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Hoogdruk

m., 1. (boekdr.) druk met verheven letters; ook: lithografie waarbij het getekende door een bijzondere behandeling van de steen reliëf verkrijgt; 2. (germ.) hoge druk.

Lees verder
1949
2021-03-01
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Hoogdruk

zie Druktechniek.

1916
2021-03-01
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Hoogdruk

Hoogdruk - de voornaamste methode der drukkunst, die in hoofdzaak op de boekdrukpers wordt uitgeoefend. Tot den h. behooren ook de blind-, relief- of prage-druk en het stempelen van boekbanden. Bij den h. staan tekst en (of) afbeelding verheven in den drukvorm, zoodat bij het inrollen de inkt aan deze verhevenheden hecht en in de boekdrukpers onder...

Lees verder
1898
2021-03-01
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Hoogdruk

HOOGDRUK, m. (boekdr.) eene wijze van steendrukken waarbij het geteekende door eene bijzondere behandeling van den steen reliëf verkrijgt; — (stoomw.) hooge druk; —CILINDER, m. (-s); —MACHINE, v. (-s); —WATERLEIDING, v. (-en); enz.

Lees verder