Wat is de betekenis van Homerus?

2024-05-30
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-05-30
Winkler Prins Junior

Winkler Prins Encyclopedie

2024-05-30
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Homerus

De naam van de bekende Griekse dichter. Hij wordt verklaard als 'de verzamelaar (der afzonderlijke gedichten)' of als 'gijzelaar', 'makker' of 'blinde'. Kortom, men weet het niet. In de VS wel als voornaam gebruikt. Zie ook Homme.

2024-05-30
Lexicon Internationale auteurs

Josien Moerman (1985)

Homerus

Bekendste dichter uit de Griekse Oudheid, van wie vermoed wordt dat hij leefde in de 8e eeuw v. C. Er bestaan verhalen waarin vermeld wordt dat hij een blinde, rondzwervende zanger zou zijn. Op zijn naam staan de twee klassieke epen Ilias en Odyssee, die respectievelijk gaan over het beleg van Troje door de Grieken (uit wraak voor Paris' schak...

2024-05-30
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Homerus

m De naam van de bekende Gri. dichter. Hij wordt verklaard als 'de verzamelaar (der afzonderlijke gedichten)’ of als ‘gijzelaar’, 'makker1 of 'blinde'. Kortom, men weet het niet. In de VS wel als doopnaam gebruikt. Zie ook Homme.

2024-05-30
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Hŏmērus

i, m. de oudste Griekse dichter, vader van het epos. Daarv. Hŏmērĭcus, en Hŏmērĭus, Homerisch; Hŏmērōnĭdēs, ae, m. navolger van Homerus (volgens anderen: Hŏmērĭda).

2024-05-30
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Homerus

de oudste en beroemdste Gr. dichter, auteur van de ,,Ilias” en de ,,Odyssee”. Volgens de overlevering zou hij een blinde rondreizen de zanger geweest zijn; zeven plaatsen streden om de eer, zijn geboorteplaats te zijn. Zou in de 9e eeuw v.C. geleefd hebben. - De ,,Ilias” verhaalt de strijd om Troje en bezingt de toorn van Achilles...

2024-05-30
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

Homerus

(Gr.) dichter v. d I l i a s en v. d. Odyssea.

Wil je toegang tot alle 18 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-30
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

HOMERUS

(Gr. Homeros), de dichter aan wie de Grieken zeer vroeg (reeds vóór de klassieke tijd) vrij algemeen een aantal heldendichten* hebben toegeschreven, waarvan de meeste verloren zijn. De voornaamste, Ilias en Odyssea, zijn de oudste bewaarde voortbrengselen der Griekse letterkunde en behoren tot de belangrijkste monumenten...