Wat is de betekenis van hogerhuis?

1981
2023-01-27
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Hogerhuis

dat deel van het Britse parlement dat bestaat uit de vertegenwoordigers van de hoge adel, van de hoge geestelijkheid, de hoge leden van de rechterlijke macht en de door de koning benoemde leden.

1958
2023-01-27
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

HOGERHUIS

In de nacht 5-6.12.1895 werd bij gardenier Gabe Haitsma op de (hoek Schradijk-Hogedijk onder Britsum ingebroken en geschoten. Gearresteerd werden de broers Wibren, Marten en Keimpe H., revolutionair-socialistische arbeiders uit Beetgum, en op getuigenis van Haitsma en zijn huisgenoten Ymkje en Sieds Jansma (die de inbrekers eerst niet herkend hadde...

Lees verder
1950
2023-01-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Hogerhuis

o., het Huis der Lords, die afdeling van het Engelse Parlement waarin de hoge adel als zodanig zitting heeft (in tegenst. met het Lagerhuis).

1949
2023-01-27
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Hogerhuis

(House of Lords), Eerste Kamer van het Engelse Parlement. Bestaat uit Anglicaanse bisschoppen en erfelijke peers (de hoofden der adellijke geslachten).

1937
2023-01-27
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Hogerhuis

o.; huis der Edelen of Lords in Engeland; verg. Lagerhuis.

1930
2023-01-27
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Hogerhuis

o. Eerste Kamer in Engeland, waarin de hoge adel (de Lords) zitting heeft. Tgst. Lagerhuis.

Lees verder