Wat is de betekenis van Hoge Raad der Nederlanden?

2016
2021-10-27
WO2 Thesaurus

WO2 Thesaurus

Hoge Raad der Nederlanden

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. Hij is dat ook voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De Hoge Raad is geen derde instantie maar cassatierechter, beantwoordt de Hoge Raad rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkelin...

Lees verder
1994
2021-10-27
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Hoge Raad der Nederlanden

Hoge Raad der Nederlanden, opperste gerechtshof, vooral belast met cassatie (vernietiging van vonnissen). In 1446 schiep hertog → Filips de Goede ten behoeve van de rechtsunificatie in de Nederlanden een → Grote Raad. Deze had geen vaste zetel, maar trok met de vorst mee. → Karel de Stoute vestigde het college in Mechelen. Toen de Noordelijke Neder...

Lees verder
1981
2021-10-27
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Hoge raad der nederlanden

Het opperste gerechtshof, gezeteld te ’s-Gravenhage. Uitspraken van lagere rechters die in strijd zijn met het recht, worden, indien zij aan het oordeel van de Hoge Raad onderworpen worden, door dit college vernietigd (cassatie). Eventueel moet dan de lagere rechter opnieuw uitspraak doen. Ook onderzoekt de Hoge Raad verzoeken om revisie...

Lees verder
1981
2021-10-27
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Hoge Raad der Nederlanden

opperste gerechtshof, vooral met de cassatie belast. In 1446 schiep hertog Filips de Goede ten behoeve van de rechtsunificatie in de Nederlanden een Grote Raad. die geen vaste zetel had, maar met de vorst meetrok. Karel de Stoute vestigde dit college te Mechelen. Toen de Noordelijke Nederlanden 1581 de landsheer niet meer erkenden, richtte Holland...

Lees verder
1949
2021-10-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Hoge Raad der Nederlanden

het hoogste rechterlijke college in Ned. Reeds ten tijde der Republiek bestond er een Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland. De Gw. van 1815 (thans art. 163) schrijft voor, dat er een opperste gerechtshof bestaat onder de naam van H. De Raad is gevestigd te 's-Gravenhage. Hij bestaat uit een president, een vice-president en een aant...

Lees verder