Wat is de betekenis van Hoge Raad?

2019
2021-09-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Hoge Raad

hoge|Hoge raad|Raad - Eigennaam 1. (juridisch) een hooggerechtshof

Lees verder
2018
2021-09-27
Openbaar Ministerie

Begrippenlijst Openbaar Ministerie

Hoge Raad

De Hoge Raad is het hoogste rechtsprekend orgaan van Nederland. De Hoge Raad (HR) behandelt cassatieberoepen.

2018
2021-09-27
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Hoge Raad

Hoogste rechtscollege in Nederland dat het beroep behandelt in vrijwel alle zaken waartegen geen ander rechtsmiddel openstaat. Daarbij houdt het zich aan de feiten zoals die door een eerdere rechter zijn vastgesteld, en kijkt alleen of het recht goed is toegepast.

2018
2021-09-27
Martens Scheidingsadvies

Divorce advisory

Hoge Raad

De Hoge Raad is de hoogste rechtscollege in Nederland.

2016
2021-09-27
Rechtspraak

Begrippen in de rechtspraak

Hoge Raad

Hoogste rechtscollege in Nederland. De Hoge Raad stelt niet meer zelf de feiten vast, maar bekijkt of de lagere rechter bij zijn beslissing het recht goed heeft toegepast.

2012
2021-09-27
Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Hoge Raad

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogst rechtsprekende instantie in Nederland en is gevestigd te Den Haag. De Hoge Raad werd opgericht in het jaar 1838. Voor 1838 had het een andere naam, namelijk: Hooggerechtshof der Verenigde Nederlanden. De kerntaken van de Hoge Raad zijn de rechtsontwikkeling van het Nederlandse recht én de rechtseenheid van...

Lees verder
2009
2021-09-27
Juridische methoden

Begrippenlijst Juridische methoden.

Hoge Raad

rechtscollege dat oordeelt in cassatie, in de regel na hoger beroep bij gerechtshof.

1992
2021-09-27
Staatsinrichting

Staatsinrichting begrippen omschreven

Hoge raad

De hoge raad is het hoogste rechtscollege in Nederland, de Hoge Raad kan vonnissen vernietigen.

1949
2021-09-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Hoge Raad

zie Sanhedrin.