Wat is de betekenis van hoewel?

2019
2021-05-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

hoewel

hoewel - Voegwoord 1. (onderschikkend) drukt een tegenstelling met het voorafgaande uit Hij is gelukkig, hoewel hij niet rijk is. Synoniemen ofschoon

Lees verder
2018
2021-05-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

hoewel

hoewel - voegwoord uitspraak: hoe-wel 1. geeft tegenstelling aan ♢ hoewel het regende, ging de wedstrijd door Voegwoord: hoe-wel Synoniemen alhoewel, ofschoon

Lees verder
1973
2021-05-18
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

hoewel

onderschikkend vw. om aan te geven dat wat erop volgt niet afdoet aan het in de hoofdzin gezegde, ofschoon: hij gaf haar in alles gelijk, — hij er niets van meende; ook met elliptische bijzin: — aarzelend, deed hij het toch.

1952
2021-05-18
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Hoewel

conj., (al)hoewol’t.

1950
2021-05-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Hoewel

ondersch. vw. om aan te geven dat hetgeen er op volgt niet afdoet aan het in de hoofdzin gezegde, ofschoon: hij gaf haar in alles gelijk, hoewel hij er niets van meende; hoewel het pas Maart is, zijn de bomen reeds groen; ook met ellipt. bijzin: hoewel aarzelend, deed hij het toch.

1898
2021-05-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Hoewel

HOEWEL, vw. ofschoon: hij gaf haar in alles gelijk, hoewel hij er niets van meende; hoewel het pas Maart is, zijn de boomen reeds groen; hoewel aarzelend, deed hij het toch.

1898
2021-05-18
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Hoewel

zie Ofschoon.