Wat is de betekenis van hoewel?

2019
2022-07-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

hoewel

hoewel - Voegwoord 1. (onderschikkend) drukt een tegenstelling met het voorafgaande uit Hij is gelukkig, hoewel hij niet rijk is. Synoniemen ofschoon

Lees verder
2018
2022-07-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

hoewel

hoewel - voegwoord uitspraak: hoe-wel 1. geeft tegenstelling aan ♢ hoewel het regende, ging de wedstrijd door Voegwoord: hoe-wel Synoniemen alhoewel, ofschoon

Lees verder
1973
2022-07-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

hoewel

onderschikkend vw. om aan te geven dat wat erop volgt niet afdoet aan het in de hoofdzin gezegde, ofschoon: hij gaf haar in alles gelijk, — hij er niets van meende; ook met elliptische bijzin: — aarzelend, deed hij het toch.

1952
2022-07-06
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Hoewel

conj., (al)hoewol’t.

1950
2022-07-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Hoewel

ondersch. vw. om aan te geven dat hetgeen er op volgt niet afdoet aan het in de hoofdzin gezegde, ofschoon: hij gaf haar in alles gelijk, hoewel hij er niets van meende; hoewel het pas Maart is, zijn de bomen reeds groen; ook met ellipt. bijzin: hoewel aarzelend, deed hij het toch.

1937
2022-07-06
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

hoewel

vgw.; ofschoon, hoezeer.

1898
2022-07-06
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Hoewel

HOEWEL, vw. ofschoon: hij gaf haar in alles gelijk, hoewel hij er niets van meende; hoewel het pas Maart is, zijn de boomen reeds groen; hoewel aarzelend, deed hij het toch.

1898
2022-07-06
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Hoewel

zie Ofschoon.