Wat is de betekenis van hoeven?

2020
2021-10-17
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

hoeven

(1972) (sold. + mar.) voeten. Vnl. in uitdrukkingen zoals: 'in de hoeven klimmen': opstaan en de houding aannemen. Soms ook voor schoenen gebruikt. • Hoeven: voeten. (Piet Grijs: Blijf met je fikken van de luizepoten af. 1972) • Hoeven. Voeten. Door je hoeven gaan van vermoeidheid. Ga op je hoeven staan! ga recht opstaan! Stale...

Lees verder
2019
2021-10-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

hoeven

hoeven - Werkwoord 1. (modl) niet ~ (te): alleen negatief: niet verplicht zijn Je hoeft niet te vragen wie er de lakens uitdeelt daar. Dat had echt niet gehoeven! 2. (modl) met een indirect negatief element ...

Lees verder
2018
2021-10-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

hoeven

hoeven - onregelmatig werkwoord uitspraak: hoe-ven 1. nodig zijn ♢ je hoeft hem nooit te helpen 1. je hoeft niet zo raar te doen [het is niet netjes dat je zo raar doet] ...

Lees verder
2017
2021-10-17
Soldaten

Jargon & Slang van Soldaten

Hoeven

Hoeven - de hoeven bij elkaar trekken: in de houding gaan staan. In de hoeven klimmen: de houding aannemen. Soms schertsend als bevel: In de hoeven!

2002
2021-10-17
Aad Struijs

Auteur "Het toppunt van Nederland"

Hoeven

Quasar, de grootste publiekssterrenwacht in Nederland, brengt het oneindige heelal een flink stuk dichterbij. Dat gebeurt aan de hand van films en een leuk en leerzaam 'edufun-centrum' met interactieve expositie voor het hele gezin. Op aanwijzingen van computers kunnen bezoekers experimenteren met proefopstellingen over astronomische onderwerpen. A...

Lees verder
1985
2021-10-17
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

HOEVEN

gemeente in West-Brabant met Bosschenhoofd en Kruisstraat, 7466 inwoners, groot 3.015 ha (1984); Hoeven grenst aan de gemeenten Zevenbergen, Etten en Leur, Sprundel en Rucphen en Oudenbosch. Het maakte bij de eerste gemeentelijke indeling deel uit van de gemeente Hoeven samen met Sint-Maartenspolder. Wapen: in blauw een geopende burcht van goud (1...

Lees verder
1973
2021-10-17
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

hoeven

(hoefde, heeft gehoefd), I. overg., 1. (vero.) nodig hebben; 2. moeten, behoren te doen, behoeven: dat had je niet — te doen; ook als aansporing: je hoeft niet zo’n keel op te zetten; dat hoef je niet verder te vertellen; II. onoverg., nodig zijn (voor iemand): blijf maar, het hoeft niet meer; voor mij hoeft het niet meer, het kan me...

Lees verder
1952
2021-10-17
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Hoeven

v., hoege, hoeve.

1950
2021-10-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Hoeven

(hoefde, heeft gehoefd), 1. (veroud.) nodig hebben; 2. moeten, behoren te doen, behoeven : hoef ik u te zeggen? enz. ; ik hoef er niets van te hebben; dat hadt ge niet hoeven te. doen; — ook als aansporing: je hoeft niet zo'n keel op te zetten ; 3. nodig zijn (voor iem.) blijf maar, het hoeft niet mee...

Lees verder
1949
2021-10-17
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Hoeven

Henri van der, (1843-1924), Ned. strafrechtsgeleerde. Hoogleraar te Leiden (1897-1910). Medeoprichter ,.Tijdschrift voor Strafrecht” en ontwerper Wetboek van Militair Strafrecht.Abraham des Amorie van der, (1798-1855), Ned. Remonstrants theoloog, hoogleraar aan het Remonstrants Seminarie; gevierd kanselredenaar. Martinus des Amorie van der,...

Lees verder
1933
2021-10-17
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Hoeven

gem. in N.-Brabant, 3900 inw., landbouw en veeteelt.

1916
2021-10-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Hoeven

Hoeven - 1) Abraham des Amorie van der, Nederl. kanselredenaar, Remonstr. hoogleeraar, geb. 1798 te Rotterdam, werd Remonstr. pred. te Oude-Wetering, daarna beroepen in zijn geboortestad, in 1827 benoemd als hoogl. aan het Remonstr. seminarie te Amsterdam, had door zijn welsprekendheid grooten invloed op zijn leerlingen en op die van de andere Prot...

Lees verder
1898
2021-10-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Hoeven

HOEVEN, (hoefde, heeft gehoefd), behoeven: dat hoeft niet; ik hoef er niets van te hebben; dat hadt ge niet hoeven te doen

1870
2021-10-17
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Hoeven

Hoeven (Van der) is de naam van een Nederlandsch geslacht, hetwelk onderscheidene geleerde mannen heeft opgeleverd. Van deze noemen wij: Cornelis Pruys van der Hoeven, een uitstekend Nederlandsch geneeskundige. Hij werd geboren te Rotterdam den 13den Augustus 1792 en was de oudste zoon van Abraham van der Hoeven en Maria van der Wallen van Vollen...

Lees verder