Wat is de betekenis van Hoekse en Kabeljauwse twisten?

1994
2021-05-07
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Hoekse en Kabeljauwse twisten

Hoekse en Kabeljauwse twisten, successiestrijd van 1345 tot circa 1500 tussen de partijen van de Hoeken en Kabeljauwen in de graafschappen Holland en Zeeland. De herkomst van de namen Hoeken en Kabeljauwen is niet duidelijk. De strijd ontbrandde in 1345 na de dood van graaf → Willem IV: zowel diens zus → Margaretha van Beieren als haar zoon → Wille...

Lees verder
1981
2021-05-07
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Hoekse en kabeljauwse twisten

partijenoorlog, begonnen ongeveer 1345, toen Margaretha van Beieren haar zoon Willem de erfopvolging in Holland en Henegouwen betwistte. Het waren onsamenhangende onlusten, die van stad tot stad en van streek tot streek verschilden: grieven tegen tolrechten of gevergde herendiensten, maar ook oude veten. Ze pasten in de eeuw van de ...

Lees verder
1981
2021-05-07
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Hoekse en Kabeljauwse twisten

strijd tussen de twee partijen der → Hoeken en Kabeljauwen. De Hoekse en Kabeljauwse twisten begonnen over de opvolging van graaf Willem iv in 1345, tussen Margaretha van Beieren en haar zoon Willem. Dynastieke, economische, sociale en politieke factoren speelden een rol. Primair waren de twisten adelsveten, ontstaan door de achteruitgaande ec...

Lees verder
1973
2021-05-07
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Hoekse en Kabeljauwse twisten

strijd tussen de twee partijen der Hoeken en Kabeljauwen. De Hoekse en Kabeljauwse twisten begonnen over de opvolging van graaf Willem IV in 1345, tussen Margareta van Beieren en haar zoon Willem. Dynastieke, economische, sociale en politieke factoren speelden een rol. Primair waren de adelsveten, ontstaan door achteruitgaande economische positie v...

Lees verder