Wat is de betekenis van Hoarding?

2024-07-14
Op-en-top Nederlands

Frens Bakker, Els Ruijsendaal, Paul Uljé, Dick van Zijderveld (2022)

hoarding

(zelfstandig naamwoord) [alg.] verzamelzucht, verzamelwoede, verzamelstoornis, verzameldwang; hamsterdrang - De verzamelstoornis is wellicht (deels) genetisch bepaald, maar veel dwangverzamelaars lijden ook onder mentale trauma's.

2024-07-14
Blockchain woordenboek

Redactie Ensie (2021)

Hoarding

hoarding is het sparen van cryptovaluta's. Ook: hodlen.

2024-07-14
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon (2003)

Hoarding

Gedrag van een netgebruiker die capaciteit reserveert en het niet effectief gebruikt, noch op de secundaire markt (tegen redelijke voorwaarden). aanbiedt Dit kan het gevolg zijn van een overschatting van zijn noden, maar ook uit speculatieve overwegingen, bijvoorbeeld om een dominante marktpositie te vergrendelen Zie ook: congestiemanagement, F: u...

2024-07-14
Verpleegkundig woordenboek

Anneke van Schie (2000)

Hoarding

Hamsteren, verzamelwoede, gedrag van mensen die moeilijk afstand kunnen doen van bezittingen, zelfs als die schijnbaar nutteloos of van weinig waarde zijn.

2024-07-14
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

hoarding

’t potten || houten schutting; aanplakbord.

2024-07-14
Economische encyclopedie

D.C. van der Poel (1940)

Hoarding

Engelsche term, gebruikt voor ophoopen van gereed geld (kapitaal in de geld-vorm). Hierdoor wordt geld aan de circulatie onttrokken en blijft koopkracht latent of, indien H. geschiedt in de vorm van banksaldi, ontstaat een aanbod van geld op korte termijn, dat ver boven de behoefte uitgaat, waardoor eveneens het evenwicht kan worden verstoord. H. o...

2024-07-14
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Hoarding

Hoarding - (Eng.), oppotten van geld of edel metaal; de opgepotte voorraden worden „hoards” genoemd.