Wat is de betekenis van histoire bataille?

1994
2023-03-21
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Histoire bataille

[Fr.] geschiedschrijving met sterke aandacht voor oorlogen en wat daarmee samenhangt.

1955
2023-03-21
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Histoire bataille

geschiedschrijving, die zich met oorlogen, enz., dus met de uiterlijke gebeurtenissen bezighoudt

1950
2023-03-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Histoire bataille

(Fr.), v., behandeling der geschiedenis als een, aaneenschakeling van oorlogen en veldslagen.

1948
2023-03-21
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

histoire bataille

(Fr.) v. geschiedschrijving, die slechts de oorlogen en de daarmede samenhangende gebeurtenissen beschouwt.

1937
2023-03-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

histoire bataille

v. (Fr.) geschiedbeschrijving, die inz. oorlogen, veldslagen behandelt.

1937
2023-03-21
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

histoire bataille

(Fr.) v. geschiedschrijving die slechts de oorlogen beschouwt.

1930
2023-03-21
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

histoire bataille

v. [Fr. geschiedenis van veldslagen] geschiedschrijving die slechts de oorlogen en de daarmede samenhangende gebeurtenissen beschouwt. Tgst. kultuurgeschiedenis.

Lees verder
1914
2023-03-21
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

histoire bataille

histoire bataille - v., geschiedschrijving, die zich met oorlogen, enz., dus met de uiterlijke gebeurtenissen bezig houdt.

1906
2023-03-21
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Histoire bataille

zie bataille.