Wat is de betekenis van Hinkende standaard?

1973
2022-08-19
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

hinkende standaard

geldstelsel met →gouden standaard (→geldstandaard), waarbij naast gouden standaardmunten ook zilveren tekenmunten in omloop zijn met het karakter van wettig betaalmiddel tot elk bedrag, die echter in tegenstelling tot de gouden, niet vrij mogen worden aangemunt. Een dergelijk stelsel ontstond veelal na overgang van de zilveren of van de d...

Lees verder
1949
2022-08-19
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Hinkende standaard

toestand van het geldwezen, waarbij wel de gouden standaard bestaat, maar ook zilveren munten tot onbeperkt bedrag wettig betaalmiddel zijn. In Ned. bestond de H. vóór 1936.

1940
2022-08-19
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Hinkende standaard

zie: Geld.

1933
2022-08-19
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Hinkende standaard

muntstelsel, waar naast gouden ook zilveren munten wettig betaalmiddel zijn.

1916
2022-08-19
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Hinkende standaard

Hinkende standaard - zie MUNTSTANDAARD.

1910
2022-08-19
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Hinkende standaard

Hinkende standaard - noemt men den muntstandaard van een land, dat vroeger den dubbelen standaard had, maar door verbod van vrije aanmunting van een der twee soorten standpenningen (de zilveren), slechts een dezer metalen (goud) als eigenlijk standaardmetaal (waardemeter) bezigt.