Wat is de betekenis van Hildebrand?

2020
2022-06-25
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Hildebrand

Tweestammige Germaanse naam met de betekenis 'strijdzwaard', uit Hild- 'strijd' (zie -hild-) en -brand '(vlammend) zwaard' (zie -brand-). Bekend door het Hildebrandslied, een Oudhoogduits epos, vermoedelijk uit de tweede helft van de 8e eeuw. Hildebrand was de zoon van Heribrand en de vader van Hadubrand (let op de alliteratie: binnen de naam verme...

Lees verder
1984
2022-06-25
Nederlandse auteurs

Lexicon Nederlandse auteurs

Hildebrand

zie Nicolaas Beets.

1981
2022-06-25
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Hildebrand

zie Beets.

1973
2022-06-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Hildebrand

→Beets, Nicolaas.

1964
2022-06-25
voornamen

Voornamenboek

Hildebrand

m Tweestammige Germ. naam met de betekenis ‘strijdzwaard’, uit Hild- 'strijd' (zie -hild-) en -brand ‘(vlammend) zwaard’ (zie -brand-). Vooral in de Middelhoogduits epiek is de naam bekend: het ‘Hildebrandslied'. Hildebrand was de zoon van Heribrand en de vader van Hadubrand (let op de alliteratie: binne...

Lees verder
1949
2022-06-25
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Hildebrand

pseudoniem van Nic. Beets.

1933
2022-06-25
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Hildebrand

1) schuilnaam v. N → Beets; 2) A. (1847/1921), Duitsch beeldhouwer.

Lees verder
1928
2022-06-25
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Hildebrand

is het pseudoniem van Nicolaas Beets, den bekenden Nederlandsen schrijver, over wien wij reeds iets hebben verteld. Het enige werk, dat Beets onder den naam Hildebrand, het pseudoniem uit zijn studententijd, heeft geschreven, is de bekende „Camera Obscura”, een reeks fijne verhalen en geestige beschouwingen uit het begin van de vorige e...

Lees verder
1916
2022-06-25
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Hildebrand

Hildebrand - zie BEETS.

1870
2022-06-25
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Hildebrand

Onder dezen naam vermelden wij: Bruno Hildebrand, hoogleeraar in de staatswetenschappen, directeur van het statistiekbureau der gezamenlijke Staten van Thüringen te Jena. Hij werd geboren te Naumburg aan de Saaie den 6den Maart 1812, — studeerde te Leipzig en te Breslau in de regtsgeleerdheid, — werd wegens deelneming aan studentenvereenigingen in...

Lees verder
1869
2022-06-25
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Hildebrand

de naam van paus Gregorius VII; vandaar de benaming van Hildebrandismus voor het door Gregorius VU bevorderde hierarchische stelsel, de hoogste graad van pauselijke macht.