Wat is de betekenis van Hij is met een strootje te verleiden?

1977
2022-08-16
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Hij is met een strootje te verleiden

hij Iaat zich heel gemakkelijk overhalen; men heeft geen touw nodig om hem tot iets te brengen, een strohalm is al voldoende. Vgl. men trekt mij wel met een haar, daar ik gaarne waar, 17de eeuw zich aan een stro laten binden, en de syn. uitdr. hij is met een natte vinger te verleiden, eig. met zoveel kleefstof als een natte vinger heeft (reeds 17de...

Lees verder
1925
2022-08-16
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Hij is met een strootje te verleiden

D.w.z. hij laat zich heel gemakkelijk overhalen; men heeft geen touw noodig om hem tot iets te brengen, een klein strootje is al voldoende; vgl. men trekt mij wel meteen haar, daar ik gaarne waar (Harreb. I, 270); hij is met een stroo (of een haar) te trekken (Harreb. I, 269). In de 17de eeuw komt de uitdr. in eenigszins...

Lees verder