Wat is de betekenis van Hij is kapoeres?

1977
2022-08-18
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Hij is kapoeres

hij is dood; Hd. er ist (of gehi) kapores, dood of te gronde. Men houdt dit woord voor het Hebreeuwse kappóreth, dat zoenmiddel, zoenoffer betekent. Op de dag voor de Grote Verzoendag slachten sommige vrome Israëlieten een kip, waarop zij vooraf hun zonden hebben overgedragen (vgl. zondenbok) en spreken daarbij enige gebeden uit. De kip...

Lees verder
1925
2022-08-18
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Hij is kapoeres

D.w.z. hij is dood; hd. er ist kapores (18de eeuw). Men houdt dit woord voor het hebreeuwsche kappöreth, dat verzoening, zoenoffer beteekent. Op den dag vóór den Grooten Verzoendag slachten sommige Israëlieten eene kip, waarop zij vooraf hunne zonden hebben overgedragen (vgl. zondebok), en spreken daarbi...

Lees verder