Wat is de betekenis van Hiërarchische volgorde?

2023-12-10
Reclame woordenboek

Frans van Lier (1987)

Hiërarchische volgorde

Volgorde waarbij elke stap de vorige veronderstelt; in hiërarchische reclamemodellen treedt een effect alleen op als het vorige óók opgetreden is: een voorbeeld hiervan is dat éérst de houding van de consument tegenover een produkt moet veranderen, wil hij zijn koopgedrag veranderen.