Wat is de betekenis van hiërarchische organisatie?

2023-12-10
Het Lexicon van de gedragsbiologie

Mark Nelissen (1996)

hiërarchische organisatie

hiërarchische organisatie - van gedrag. Geordende rangschikking van gedragingen of gedragselementen in niveaus, waarbij elk niveau (1) gedragingen van een lager niveau omvat en (2) onder invloed van een hoger niveau staat. Op elk niveau bevinden zich een reeks van functio¬neel te omschrijven 'ge¬dragscentra' die elkaar wederzijds uitsluiten: gedrag...