2020-04-06

Hiërarchisch model

In het hiërarchisch model wordt de projectstructuur als een beslissingsstructuur beschouwd. Dit betekent dat deelprojectleiders verantwoordelijk zijn voor de inhoud van hun werkstroom en dat de projectleider vervolgens daar waar nodig correcties aanbrengt, bevindingen consolideert en eindconclusies formuleert. Er wordt niet gestreefd naar consensus. In dit model is het niet zo dat de teamleden zich gepasseerd hoeven te voelen. De rolverdeling is duidelijk en het is duidelijk wie de beslissingen...