Wat is de betekenis van hevig?

2019
2021-01-23
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

hevig

hevig - Bijvoeglijk naamwoord 1. sterk in mate De regen werd gevolgd door een nog hevigere stortbui. hevig - Bijwoord 1. in sterke mate Hij was hevig geschrokken van het ongeluk waar hij maar ternauwernood aan ontkomen was. W...

Lees verder
2018
2021-01-23
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

hevig

hevig - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: he-vig 1. erg sterk of fel ♢ het heeft hevig geonweerd 2. heel erge ♢ zij had hevige buikpijn Bijvoeglijk naamwoord: he-vig ...

Lees verder
1973
2021-01-23
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

hevig

bn. en bw. (-er, -st), 1. (van personen) fel, erg: zijn hevigste vijanden; (van uitingen) vinnig, scherp: hevige uitvallen; een hevige scène, twist; (bw.) iemand aanvallen; 2. zwaar, sterk, zich in hoge mate doen gevoelen: hevige pijnen; een hevige koorts; geweldig, erg: een hevige wind; een hevige knal; een hevige brand; fel, vinnig: een h...

Lees verder
1950
2021-01-23
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Hevig

bn. bw. (-er, -st), 1. (van pers.) fel, erg: een hevig Protestant; zijn hevigste vijanden; — (van uitingen) vinnig, scherp : hevige uitvallen; een hevige scène, twist; — (bw.) iem. hevig aanvallen ; 2. zwaar, sterk, in hoge mate zich doende gevoelen: hevige pijnen; een hevige koorts; — geweldig, erg : een hevige win...

Lees verder
1898
2021-01-23
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Hevig

HEVIG, bn. bw. (-er, -st), zwaar, in hooge mate zich doende gevoelen hevige pijnen; eene hevige koorts; — geweldig, erg: een hevige wind; een hevige knal; een hevige brand; — fel, vinnig eene hevige koude; een hevige twist; in het hevigste van het gevecht; — bw. op hevige wijze, in hooge mate, erg ik werd hevig beknord; hij was...

Lees verder