Wat is de betekenis van heteronomie?

2019
2021-03-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

heteronomie

heteronomie - Zelfstandignaamwoord 1. het onderworpen zijn aan regels of voorschriften van externe factoren, afhankelijkheid Woordherkomst met het voorvoegsel hetero- met het achtervoegsel -nomie afgeleid van heteronoom met het achtervoegsel -ie Antoniemen autonomie

Lees verder
1993
2021-03-02
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Heteronomie

bestuur door vreemden

1955
2021-03-02
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

HETERONOMIE

zie Autonomie.

1949
2021-03-02
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Heteronomie

term uit de Ethiek, met name die van Kant*, duidt aan, dat het zedelijk subject zijn vormen van elders ontvangt en ze niet aan eigen vinding ontleent.

1948
2021-03-02
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

heteronomie

v. het onderworpen zijn aan vreemde wetten.

1925
2021-03-02
Wijsgeerige kunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken

heteronomie

(Gr. , anders, en wet). Kenmerkende eigenschap van al die moraalsystemen, welke het gezag hunner leeringen niet zoeken in den mensch zelven, maar daarbuiten in kerk, staat of heerschende zeden, die ons het te volgen gedrag voorschrijven volgens goddelijke, rechtelijke of maatschappelijke geboden en in welker autoriteit de zedelijke verplichting is...

Lees verder
1916
2021-03-02
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Heteronomie

Heteronomie - is het tegengestelde van autonomie (zelfwetgeving) en beteekent dus het leven naar wetten, die men niet zichzelf geeft, maar die ons door andere (Gr. heteros) machten opgelegd worden. De term heeft voor de ethiek groote beteekenis gekregen door Kant, die onder h. verstaat: het handelen en willen door motieven, die niet uit den vorm va...

Lees verder