Wat is de betekenis van Het zijn de slechtste vruchten niet, waaraan de wespen knagen?

2024-04-18
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

Het zijn de slechtste vruchten niet, waaraan de wespen knagen

D.w.z. degenen, die uit nijd en afgunst besproken worden, zijn dikwijls de beste en deugdzaamste menschen; eene gedachte die de Romeinen uitdrukten door summa petitlivor. Zie Harrebomée II, 424; De Arbeid, 23 Januari 1915, p. 3 k. 3: Dat ‘Walden’ meer benijd dan bemind is, behoeft zeker geen betoog. Het zijn echter...